Beskyttet: Thorque

Thorque

Thorque er en patentert teknologi av Inpower i samarbeid med Brunvoll, og er tilgjengelig for både faste og vribare propeller.

ThorqueTM er et svært effektivt fremdriftssystem basert på en permanentmagnetmotor koblet direkte til propellakselen.
ThorqueTM er tilgjengelig i både enkelt propell- og dobbelt propellkonfigurasjoner og tilbyr;

Høy effektivitet

  • Kompakt design
  • Reduserte utslipp
  • Robust konstruksjon
  • Lav støy

Høyeste effektivitet

ThorqueTM er den mest effektive løsning for å konvertere elektrisk kraft til fremdriftskraft, uavhengig om energien kommer fra et batteri eller en diesel-elektrisk generatorsett.

ThorqueTM er ideell for fartøy som krever høy effektivitet på fremdriftsanlegget for ulike operasjoner. Systemet opprettholder høy effektivitet i hele hastighetsområdet, og ThorqueTM er overlegen sammenlignet med systemer med asynkrone elektriske motorer og girkasser, i tilfeller med lav propellhastighet.

 

Robust og fleksibel konfigurasjon

ThorqueTM er et nytt konsept basert på kjente og velprøvde teknologier fra leverandører innen permanentmagnetmotorer og fremdriftslinjer.

Pålitelig konvensjonell CP-propell og aksellinje direkte forbundet med ThorqueTM med integrerte trustlager og omstyringsmekanisme for vribar propell – gjør dette til et unikt fremdriftssystem.

Hver ThorqueTM leveranse er designet for å møte kravene til det aktuelle fartøyet angående kraft/rpm og klasseforskrifter.