Marine – Hjelpe og Nødaggregat

Hjelpe og nødaggreat

Bostek designer og monterer hjelpe og nødstrømsgeneratorer for maritim bruk basert på MTU Series 2000 og Series 4000 motorer

Generatorsettene drives av MTU-motorer i 2000 og 4000 serien, og vi kan tilby et ytelsesområde fra ca 400 ekW til ca 2900 ekW. Motorenes design gir meget høy ytelse/vekt-forhold, lave utslipp, lave levetidskostnader med vedlikeholdsintervaller (TBO) opp til 42.000 timer, samt høy pålitelighet og tilgjengelighet. Vi benytter generatorer av anerkjent fabrikat, men er også åpen for å benytte kundespesifiserte generatorer.

Bostek Marine Genset leveres både for fast frekvens (50, 60 Hz) og for variable frekvensløsninger. Bostek leverer også et egenutviklet load-sharing system for isokron lastfordeling.

Bostek Marine Generatorset for hjelpe og nødaggregat leveres i utgangspunktet basert på et design med sammenflenset generator, men frittstående løsning er også tilgjengelig

Resultatene fra vibrasjonsmålinger foretatt på våre genset under testing viser særdeles gode verdier.

Kombinert med svært rask respons ved lastpåslag og utslippsnivåer godt under kravene i IMO Tier II, vil Bostek Marine Genset være et godt valg, enten det er til dieselelektrisk fremdrift, eller for vanlig onboard power supply og nød/havneaggregater.

Generatorsettene leveres komplette, og med alt nødvendig tilleggsutstyr etter kundens behov.

Mer informasjon kan lastes ned her:
Brosjyre med produktoversikt

Les mer om MTU Onsite Energy her