Hybride fremdriftssystem

Et hybrid fremdriftssystem utviklet for hurtigbåter med fokus på lav vekt og høy fleksibilitet i plassering av utstyr

Hybridsystemet erstatter hjelpegeneratorene for hotell last, oppnår mer effektiv utnyttelse av hovedmotorene, og kan operere  helelektrisk i nullutslips-operasjoner.
Batteriene kan lades fra land eller direkte fra hovedmotorene.

Det hybride fremdriftssystemet er tilgjengelig i 3 versjoner

Kompakt kraftuttak (PTO):
Et lite generatorsystem montert på motorens PTO, som er ideelt for ettermontering og på fartøy med begrenset plass til hybridisering. Målet er å redusere NOx-utslipp og vedlikehold, og oppnå drivstoffbesparelser ved å fjerne hjelpegeneratorsett som brukes for hotell last og øke utnyttelsesgraden av hovedmotorene.

Kompakt kraftuttak (PTO) / kraftinntak (PTI)
Et lite hybrid system, ideelt for skip som trenger en viss grad av elektrisk fremdrift.
Systemet har de samme egenskapene som kompakt PTI, men kan også operere helelektrisk i korte perioder. Bruk av landstrøm for ladning av batteri kan gi større drivstoffbesparelser.

Kraftuttak (PTO) / kraftinntak (PTI) for utvidet rekkevidde:
Et hybrid system med utvidet batterikapasitet og kraftigere elektriske maskiner. Ideelt for fartøy som må operere helelektrisk i lengre perioder med redusert hastighet. Systemet har de samme egenskapene som kompakt PTO / PTI, men med betydelig lengre rekkevidde i elektrisk modus.
Betydelig drivstoffbesparelser kan oppnås ved ladning med landstrøm.

Samtlige av de 3 utgavene benytter et distribuert DC-system for optimal fleksibilitet for installasjon av komponenter under dekk.

 

Bostek Hybrid Versjon EFFEKTOMRÅDE:
Elektrisk KiloWatt

[kWe]

System vekt* Batteri-

kapasitet

System-

spenning

Landstrøm

tilkobling

nullutslips-

operasjoner

El. maskin

posisjon

Komptakt PTO 50 265 kg Skreddersydd 750VDC Valgfri Nei G2
Kompakt PTO/PTI 50 265-350 kg Skreddersydd 750VDC Valgfri Ja G1, G3
Utvidet rekkevidde  PTO/PTI 100-500 Fra 400 kg Skreddersydd 750VDC Valgfri Ja G1, G3
*System vekt per aksellinje inkluderer elektrisk motor, drivere, kontrollpanel og filter. Antatt 50kVA levering til MSB