Aktuelt

Bostek satser på grønn fremdrift

Bostek satser på grønn fremdrift

12.01.2017

Bertel O. Steen Teknikk AS ( Bostek ) styrker kompetansen på energibesparende og hybride fremdriftsløsninger for skip og kjøper Molde-bedriften Inpower AS.

Bostek tar nå grep for å bli hybrideksperten til sjøs. Det stilles stadig strengere miljø og utslipps krav til hurtigbåter og ferger. Ved oppkjøpet av Inpower utvider Bostek kompetansen for leveranse av lavutslipp fremdriftsløsninger til skip.

Bostek leverer nødkraft til Oslo Internet Exchange

Bostek leverer nødkraft til Oslo Internet Exchange

07.07.2016

Bostek har inngått kontrakt med OS-IX Eiendom KS om levering av generatorer for nødkraftforsyning til Oslo Internet Exchange (OS-IX).

OS-IX Eiendom KS er eid av Bulk Infrastructure AS og Akershus Energi AS, og det pågår for tiden en større oppgradering av datasenteret som er det største eksisterende datasenter i Norge. Oppgraderingen av OS-IX omfatter bl.a. en ny kraftstasjon for å distribuere 15MW elektrisk kraft i tillegg til nødaggregater for nødkraft for å sikre kraftforsyningen.

«Vi er svært stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Prosjektet vil pågå til første kvartal 2017 og gjennomføres i tett samarbeide med prosjektorganisasjonen ved OS-IX», sier Iver Wake, Bostek

To nye kontrakter med Brødrene Aa for levering av hovedmotorer

To nye kontrakter med Brødrene Aa for levering av hovedmotorer

10.02.2016

Bostek har signert kontrakt med Brødrene Aa for levering av hovedmotorer til deres nybygg 286 og 287
Rederiet Boreal sine nybygg vil operere i  Møre og Romsdal.
Bygg 286 blir en 30 meter lang passasjerkatamaran og vil ta 180 passasjerer. Servicefart, ca. 30 knop.
Nybygg 287 blir en 26 meter lang passasjerkatamaran og vil ta 147 passasjerer. Servicefart, ca. 27 knop
Fartøyene vil trafikkere i Møresambandet fra 2017 og begge leveransene er for levering i 2016.

Ny kontrakt med Oma Båtbyggeri for levering av fremdriftsmotorer

Ny kontrakt med Oma Båtbyggeri for levering av fremdriftsmotorer

20.01.2016

Bostek har signert kontrakt med Oma Båtbyggeri for levering av fremdriftsmotorer til deres nybygg 537 og 538.
Rederiet Boreal sitt nybygg 537 vil operere i  Hareidruta og nybygg 538 vil operere i Nordøyaruten.
Nybygg 537  blir 35 meter lang passsjerkatamaran og vil  ta tar 280 passasjerer. Servicefart, ca. 33 knop.
Nybygg 538 blir 26 meter lang passasjerkatamaran og vil ta 147 passasjerer. Servicefart, ca.  30 knop
Fartøyene vil trafikkere i Møresambandet fra 2017 og begge leveransene er for levering i 2016.

Ny kontrakt med Brødrene Aa for levering av fremdriftsmotorer

Ny kontrakt med Brødrene Aa for levering av fremdriftsmotorer

Bostek har signert kontrakt med Brødrene Aa for levering av fremdriftsmotorer til deres nybygg 284 og 285.
Begge fartøyene er bestilt av det statlige kinesiske rederiet CKS og vil operere i Hong Kong området.
Begge fartøyene skal leveres fra verft i slutten av 2016.

Kort om nybygg 284 og 285:
Hvert fartøy tar 270 passasjerer.
Lengden på fartøyene er 40,8m
Fart på ca 40 knop.

Nye produksjonslokaler på Hanøytangen

Nye produksjonslokaler på Hanøytangen

22.12.2015

Bostek flyttet til nye produksjonslokaler på  Hanøytangen i høst.

Hallen leies av Frydenbø Industri,og Bostek har som leietaker fått tilrettelagt infrastrukturen slik at lokalene og omgivelsene rundt passer til produksjonen. Lokalene på Hanøytangen er en dobling i størrelsen av tidligere produksjonslokaler på kokstad, og gir en firdobling av kapasiteten.

Les mer : Sysla