Aktuelt

Remotorisering av MS Rygercruise

Remotorisering av MS Rygercruise

05.09.2017

Bostek får gleden av å levere fremdriftsmotorer til remotoriseringen av MS Rygercruise.

Ombyggingen vil foregår hos Norwegian Marine i Eikefjorden med oppstart medio januar 2018.

Bostek leveransen vil bestå av:

Motortype:     2 x MTU 8V 2000 M72
Ytelse:        2 x 720 kW @2250 rpm for CPP drift
Automasjon:    BlueVision New Generation Advanced maskin og  bro-overvåking

Vi er stolte over å ha vunnet kontrakten for remotorisering av MS Rugercruice og takker for tilliten vi har fått av Rødne Trafikk AS,  sier Salgssjef John Asle Marhaug.

MS Rygercruice ble bygget i 2006 av Brødrene Aa og dens opprinnelige navn var MS Cetacea. Den gang var katamaranen utstyrt med sonar for hvalsafari i Tromsø.
Rødne Trafikk AS kjøpte fartøyet i 2009 og omdøpte katamaranen til MS Rygercruise.

Fartøyet er sertifisert for 120 personer og har en toppfart på 34 knop.
I sommermånedene går katamaranen fjordcuise fra Bergen til Mostraumen.

 

Vi søker Senior Sales Manager

Vi søker Senior Sales Manager

20.06.2017

Senior Sales Manager

Bostek søker Senior Sales Manager for det maritime markedet.
Stillingen skal i hovedvekt fokusere på salg av løsninger for marine generatorsett internasjonalt, samt systemløsninger av hybride fremdriftsanlegg for hurtigbåter i relevante markedssegmenter mot både det norske markedet og for utvalgte europeiske markeder.

Som importør og distributør av dieselmotorer og fremdriftssystemer fra tyske MTU, har Bostek et svært godt utgangspunkt som leverandør av systemløsninger for det maritime markedet.
Bostek har også egen produksjon av generatorsett på Hanøytangen. Dette sammen med andre investeringer i utvikling av teknologi, gir svært gode muligheter for å videreutvikle markedene til Bostek i årene som kommer.

Stillingen som Senior Sales Manager rapporterer til Salgsdirektør.
For mer informasjon om stillingen kan Garuda kontaktes i all fortrolighet. Evaluering skjer fortløpende, og den formelle utvelgelsesprosessen starter i uke 31.

Arbeidsoppgaver:

  • Internasjonalt salg av Bostek sine produkter og systemløsninger, hovedsakelig i det europeiske markedet, men også noe salg i Midtøsten og Singapore/Asia.
  • Du vil få ansvar for en definert kundeportefølje med tilhørende budsjett og resultatkrav.
  • Jobben utøves både selvstendig og i tett og godt samarbeid med kollegaer internt, samt strategiske eksterne partnere.

Les mer og søk på stillingen her

Vi søker Director Business Development

Vi søker Director Business Development

Director Business Development

Har du erfaring, kompetanse og de personlige egenskaper som skal til for å representere oss som en frontrunner på ny teknologi?

Bostek – Bertel O. Steen Teknikk AS er inne i en storstilt satsning på mer miljøvennlige fremdriftsløsninger for skip, primært med fokus på systemløsninger med tyske MTU highspeed dieselmotorer.

Som ansvarlig for vår forretningsutvikling vil ditt overordnede ansvar være å ta prioriterte ideer helt fram til kommersialiserte salgbare løsninger.
Vi søker en person som i tillegg til å lede utviklingsprosjekter effektivt kan kommunisere godt med beslutningstagere hos våre strategiske samarbeidspartnere og hos våre sluttkunder. En viktig del av vår virksomhet er leveranse av fremdriftsanlegg til hurtigbåter i Norge. Vi ønsker derfor at vår forretningsutvikler skal kunne intensivere selskapets dialog med det politiske miljøet og være en samtalepartner ved spesifikasjon av grønnere løsninger for dette segmentet.
Stillingen vil også ha ansvar for forretningsutvikling innenfor områdene hybride systemløsninger og marine generatorsett mot internasjonale markeder.
Det vil videre være innenfor stillingens ansvarsområde å ivareta den videre utviklingen innenfor andre segmenter som nødkraftsystemer til lands.

Stillingen som direktør for forretningsutvikling er nyopprettet og rapporterer til CEO i selskapet. For mer informasjon om stillingen kan Garuda kontaktes i all fortrolighet. Evaluering skjer fortløpende, og den formelle utvelgelsesprosessen starter i uke 31.

Arbeidsoppgaver:

  • Kommersiell forretningsutvikling
  • Styre portefølje av utviklingsprosjekter
  • Etablere relasjoner og dialog med relevante beslutningstagere hos sluttkunder og påvirkere av nye løsninger
  • Etablere partnere for samarbeid om nye markeder og/eller løsninger
  • Utvikle og lansere nye salgbare løsninger.

Les mer og søk på stillingen her

Besøk oss på Nor-Shipping!

Besøk oss på Nor-Shipping!

15.05.2017

Bostek håper å treffe deg på Nor-Shipping!

Vi blir å finne i hall E03, stand nr. 15 sammen med MTU.
Hele vårt salgsteam samt teknisk personell vil være tilstede på messen sammen med representanter fra MTU-fabrikken i Tyskland.

Vi deltar også i Disruptive Sustainability Hall, Hall A01 – stand nr 32, på fellesstand med NCE Maritime CleanTech.
Her vil Inpower, nå en del av Bostek, presentere løsninger og invitere til samtaler om innovativ teknologi for hybrid fremdrift og permanent-magnet elektromaskiner.

Presentasjoner vil bli gitt følgende dager:
Onsdag 31.mai kl. 13:15
Torsdag 01.juni kl. 14:15

Disruptive Sustainability Hall er dedikert til forelesninger og samtaler om banebrytende teknologi og løsninger innen maritim virksomhet. Her vil du blant annet kunne utforske ny teknologi og  se nærmere på hvordan bedre utnytte eksisterende løsninger.

Les mer om programmet på fellestanden i Hall A her.

Vell møtt!

Bostek satser på grønn fremdrift

Bostek satser på grønn fremdrift

12.01.2017

Bertel O. Steen Teknikk AS ( Bostek ) styrker kompetansen på energibesparende og hybride fremdriftsløsninger for skip og kjøper Molde-bedriften Inpower AS.

Bostek tar nå grep for å bli hybrideksperten til sjøs. Det stilles stadig strengere miljø og utslipps krav til hurtigbåter og ferger. Ved oppkjøpet av Inpower utvider Bostek kompetansen for leveranse av lavutslipp fremdriftsløsninger til skip.

Bostek leverer nødkraft til Oslo Internet Exchange

Bostek leverer nødkraft til Oslo Internet Exchange

07.07.2016

Bostek har inngått kontrakt med OS-IX Eiendom KS om levering av generatorer for nødkraftforsyning til Oslo Internet Exchange (OS-IX).

OS-IX Eiendom KS er eid av Bulk Infrastructure AS og Akershus Energi AS, og det pågår for tiden en større oppgradering av datasenteret som er det største eksisterende datasenter i Norge. Oppgraderingen av OS-IX omfatter bl.a. en ny kraftstasjon for å distribuere 15MW elektrisk kraft i tillegg til nødaggregater for nødkraft for å sikre kraftforsyningen.

«Vi er svært stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Prosjektet vil pågå til første kvartal 2017 og gjennomføres i tett samarbeide med prosjektorganisasjonen ved OS-IX», sier Iver Wake, Bostek