Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon, våre verdier og etiske retningslinjer er styrende for alt vi foretar oss

Visjon

Bostek skal gjennom å tilby unik kompetanse, fleksibilitet og godt omdømme fremstå som førstevalg hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Kjerneverdier og etiske retningslinjer

For å sikre at vi lever opp til vårt ansvar og de forventninger som stilles til oss, har vi formulert et felles verdigrunnlag og et sett med etiske retningslinjer.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier – profesjonalitet, sannferdighet, lagspill og kremmerskap – er styrende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og våre kunder.

Profesjonalitet betyr å skape gode kundeopplevelser for våre kunder – eksterne som interne.

Sannferdighet betyr at alt vi gjør skal tåle dagens lys – en forutsetning for tillit og positivt omdømme.

Kremmerskap er grunnlaget for all forretningsdrift – det handler om lønnsomhet, nysgjerrighet og evnen til å se nye muligheter med fokus på kundens behov.

Lagspill er en betingelse for gode enkeltprestasjoner. Det krever at alle forstår lagets mål, spilleregler og rollefordeling – og gleder seg over andres suksess.

Etikk

Bosteks etiske retningslinjer omfatter følgende forhold:

 • Etterlevelse av lover, regler og styrende dokumenter
 • Regnskap og finansiell rapportering
 • Menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Taushetsplikt og personvern
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Klima og miljø
 • Ytringsfrihet og ekstern kommunikasjon
 • Forretningsetikk og antikorrupsjon
 • Handelsregler
 • Leverandøroppfølging
 • Kvalitet

Våre etiske retningslinjer, verdier, visjon og øvrige styrende dokumenter setter rammebetingelsene for vår virksomhet og styrer alle våre aktiviteter.