Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon, våre verdier og etiske retningslinjer er styrende for alt vi foretar oss

Vår visjon og ambisjon

Bostek skal være eksperten på fremdriftsløsninger, og å kunne tilpasse, integrere og ivareta verdien av fremdriftsløsninger tilpasset hurtigbåter og fartøy med lignende behov, og i tillegg med ledende etablert teknologi som tilbys flere markeder.

Bostek skal gjennom å tilby unik kompetanse, fleksibilitet og godt omdømme fremstå som førstevalg hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Kjerneverdier og etiske retningslinjer

For å sikre at vi lever opp til vårt ansvar og de forventninger som stilles til oss, har vi formulert et felles verdigrunnlag og et sett med etiske retningslinjer.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier – profesjonalitet, sannferdighet, lagspill og kremmerskap – er styrende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og våre kunder.

Profesjonalitet betyr å skape gode kundeopplevelser for våre kunder – eksterne som interne.

Sannferdighet betyr at alt vi gjør skal tåle dagens lys – en forutsetning for tillit og positivt omdømme.

Kremmerskap er grunnlaget for all forretningsdrift – det handler om lønnsomhet, nysgjerrighet og evnen til å se nye muligheter med fokus på kundens behov.

Lagspill er en betingelse for gode enkeltprestasjoner. Det krever at alle forstår lagets mål, spilleregler og rollefordeling – og gleder seg over andres suksess.

Etikk

Bosteks etiske retningslinjer omfatter følgende forhold:

 • Etterlevelse av lover, regler og styrende dokumenter
 • Regnskap og finansiell rapportering
 • Menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Taushetsplikt og personvern
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Klima og miljø
 • Ytringsfrihet og ekstern kommunikasjon
 • Forretningsetikk og antikorrupsjon
 • Handelsregler
 • Leverandøroppfølging
 • Kvalitet

Våre etiske retningslinjer, verdier, visjon og øvrige styrende dokumenter setter rammebetingelsene for vår virksomhet og styrer alle våre aktiviteter.