Inpower

Inpower

Inpower utvikler lager, turbin og generatorløsninger basert på permanentmagnet teknologi

Inpower

Bosteks datterselskap, Inpower, er lokalisert i Molde og utvikler og patenterer løsninger innen ulike typer miljøvennlige og lavutslipps fremdriftsløsninger for skip.

Inpower leverer diesel- og strømbaserte fremdriftssystemer for skip og utvikler produkter basert på permanent-magnet teknologi. Kjernevirksomheten er utvikling og salg av energi- og drivstoffbesparende skipssystemer.

Det ligger store miljøgevinster og besparelser i Inpowers fremdriftssystemer i form av lavere drivstofforbruk og reduserte vedlikeholdskostnader.
Permanentmagnet maskinenes unike effektivitet, plassbesparelse i forhold til effekt og moment og enkelhet, gjør de svært anvendelige innenfor fremdrift av skip.
Inpowers kompetanse og patenterte produkter komplementerer Bostek på en svært god måte og utvider Bosteks kompetanse på hybride løsninger.

Ved å tilby hybride fremdriftsløsninger møter Bostek og Inpower de strenge miljø- og utslipps-krav til hurtigbåt og ferger som stilles i Norge.