Ny administrerende direktør overtar roret i Bostek

Ny administrerende direktør overtar roret i Bostek

Adm. direktør i Bostek Iver Wake går over i pensjonistenes rekker og styret i Bostek har ansatt Ove Johan Solem (55) som ny adm. direktør for selskapet.

Ove Johan Solem tiltrådte stillingen 1. september i år. Han har lang og variert erfaring fra lederposisjoner innenfor maritim virksomhet. Solem har blant annet hatt ledende stillinger i Color Line, Fjord Line, Farstad Shipping og Fred Olsen.

Siden 2013 har Solem ledet Benarx Solution, et selskap som engineerer og leverer isolasjonsprodukter til den internasjonale olje- og gassindustrien.

– Jeg ser frem til å bli en del av teamet i Bostek og jobbe for å befeste og videreutvikle selskapets allerede sterke posisjon i etablerte markedssegmenter, sier Ove Johan Solem. Samtidig skal vi bidra til at nye markedssegmenter utvikles. Jeg ser spesielt frem til bli kjent med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere, sier Solem.

– Ove Johan Solem kan vise til meget sterke resultater i alle sine lederroller, sier styreleder Geir Remmem som er glad for å ha fått ham ombord.

– Jeg vil samtidig benytte anledning til å takke Iver Wake for innsatsen i Bostek gjennom 11 år. Iver har vært en god leder for selskapet og har bidratt til at vi er en fortrukket leverandør innen flere segmenter i den maritime sektoren, sier Geir Remmem.

– Bostek er blant annet tildelt den høythengende «Partner of the Year –prisen» fra MTU-fabrikken. Denne deles ut til beste distributør. Kriteriene for å vinne er i all hovedsak god forretningsskikk, kort sagt; god utvikling, gode kjerneverdier og «ordentlighet» i alle ledd. Dette er en viktig milepæl som er oppnådd under Iver Wakes ledelse og som oppsummerer hans lederstil, slutter Geir Remmem.

15.11.2016