Bostek utvikler fremtidens løsninger

Bostek utvikler fremtidens løsninger

Bertel O. Steen Teknikk AS satser på innovative løsninger for å møte fremtidens miljøkrav i maritim sektor og havbruk.

– Innovasjon er nøkkelen til en spennende framtid for Bertel O. Steen Teknikk AS og bransjen vår. Vi tar det beste fra det gamle og utvikler nye og mer miljøvennlige løsninger, sier Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling hos Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek).

Elektrifisering av drivlinjen og hybride løsninger er bare noen av de innovative prosjektene Bostek har jobbet med de siste årene. Selskapet i Bergen satser hardt på å utvikle nye og grønne løsninger for å oppfylle stadig strengere miljøkrav i den maritime næringen.

– Det koster penger å være innovativ og drive utvikling, men vi er heldige som har offensive eiere og en ledelse som vil satse på ny teknologi i et marked som endrer seg, sier Nesse.

Mange selskaper i offshorenæringen har gått gjennom en smertefull omstillingsprosess etter olje nedturen. I løpet av få år forsvant 50 000 arbeidsplasser i olje- og gassnæringen her til lands.

Bostek som leverer dieselmotorer, fremdriftssystemer og dieselelektriske løsninger til maritim sektor, merket også nedturen. Det ble mindre av de tradisjonelle leveransene til offshorefartøy. I møte med krisen, satset Bostek på innovasjon. Det har gitt resultater.

 

– Det ble en økende etterspørsel etter tekniske løsninger som reduserte NOx-utslipp og utslipp av klimagassen, CO2. Nå er vi leverandør av disse løsningene til både nybygg og fartøy som skal oppgraderes.

Siden 2014 har Bostek endret seg fra å være en leverandør av mekaniske og dieselelektriske fremdriftsløsninger til skip, til å bli en leverandør av energiløsninger til maritim industri.

 

– Vi har startet et utviklingsløp hvor vi skal bli gode på elektriske fremdriftsløsninger, uavhengig av hvor energien kommer fra. Det betyr at vi kan tilby løsninger for elektrisk fremdrift uavhengig av om energien kommer fra en dieselgenerator, batterier, landstrøm eller på lengre sikt en brenselcelle, forklarer Nesse.

– Vi ønsker å ha full kontroll på det vi gjør, og tester alle løsningene før de installeres i et fartøy. I laben hos vårt datterselskap Inpower AS i Molde, har vi en komplett installasjon med batteri, hovedtavle, drives, motorer og kontrollsystemer, forklarer Nesse og legger til:

– Vi kan også teste nyutviklet Software som reduserer igangkjøringstid og usikkerhet ved oppstart på verft.

Bostek sikter hele tiden mot nye markeder. Nå får også større fartøy og havbruksnæringen nyte godt av utviklingsarbeidet hos Bostek de siste årene.

– Vi startet med utvikling av et system for hybrid fremdrift i 2017. Systemet er testet og klart til installasjon. I tillegg kan vi gjøre større fartøy 100 prosent batterielektriske. Vi leverer hele energisystemet inklusive distribusjon, sammen med vårt egenutviklede energistyringssystem, sier Roy Storeng, Senior Sales Manager hos Bostek i Bergen.

 

– Havbruksnæringen kan lett ta i bruk vår teknologi for å hybridisere fôrflåtene som ikke kan kobles til landstrøm. Vi er en perfekt match med vår kunnskap om dieselgeneratorer og hybride løsninger. Det er bare å ta kontakt med oss, sier Storeng.

Bostek har også utvidet porteføljen til å innbefatte energiløsninger for landbasert industri i form av nødkraft til blant datalagringssenter, sykehus og oppdrettsanlegg.

– For nødkraft leverer vi komplette systemløsninger på hele effekt spekteret avslutter Storeng.

 

26.11.2018